Regulamin korzystania ze strony internetowej

§1

Informacje ogólne

 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną wilgo.pl jest firma WILGO Andrzej Opęchowski prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7582037937.
 2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę www i korzystająca z informacji na niej zawartych.
 3. Strona internetowa – strona www, która wyświetla się użytkownikowi po wpisaniu adresu domeny, której właścicielem jest WILGO Andrzej Opęchowski.
 4. Dane osobowe – informacje dotyczące użytkowników strony internetowej, których identyfikacja jest możliwa poprzez imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, data urodzenia, adres IP.

§2

Warunki korzystania z serwisu i jego przeznaczenie

 1. Korzystanie z serwisu internetowego jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Serwis przeznaczony jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego.
 3. W celu złożenia zamówienia użytkownik powinien podać swoje imię, nazwisko, dane do faktury, nr telefonu i adres dostawy.
 4. Celem strony internetowej jest przekazanie jedynie informacji o usługach i produktach, które mieszczą się w obszarze działalności właściciela strony internetowej.

§3

Zbieranie danych

 1. Dane o użytkownikach zbierane są na dwa sposoby:
  1. aktywnie – są to wszystkie dane, które użytkownik dobrowolnie podaje na naszej stronie internetowej  poprzez wypełnienie formularza kontaktowego itd.
  2. biernie – są to wszystkie dane użytkownika zbierane automatycznie np. dane zbierane przez serwer (adres IP, typ przeglądarki, itp.) lub program do analizy zachowań internetowych użytkowników (np. web analytics).
 2.  Gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail przekazuje nam swoje dane osobowe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

§4

Wykorzystanie danych i ochrona prywatności

 1. Właściciel strony internetowej, a zarazem administrator bazy danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i dba o ochronę danych osobowych.
 2. W żadnym wypadku Twoje dane nie będą sprzedane osobom trzecim.
 3. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Jeżeli jesteś naszym klientem i Twoje dane firmowe zostały zmienione powinieneś poinformować nas o zmianach. Dane te wykorzystywane są min. do wystawiania faktur.
 7. Bazy danych, które zawierają informacje chronione zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

§5

Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel strony internetowej zobowiązuje rzetelnie uaktualniać stronę internetową jednakże nie udziela gwarancji za poprawność, prawidłowość i kompletność strony internetowej.
 2. Na stronie internetowej mogą się znaleźć linki, odnośniki do adresów internetowych podmiotów niezwiązanych z witryną właściciela. Za ich treści odpowiada tylko i wyłącznie właściciel stron internetowych, do których są kierowane.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany informacji o usługach, produktach lub też kompletnego ich wycofania.

§6

Prawa autorskie

 1. Wygląd strony internetowej, treść, kształt, specjalistyczny kod programistyczny jest chroniony polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
 2. Prawa wymienione w pkt. 1 należą do WILGO Andrzej Opęchowski
 3. Żadna z części strony internetowej nie może być rozpowszechniana, powielana bez wiedzy właściciela.
 4. Ściąganie treści i jej kopiowanie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego użytku, w celu lepszego zapoznania się z informacjami o usługach lub komunikacji z właścicielem.
 5. Naruszenie praw autorskich skutkuje odpowiedzialnością prawną.

§7

Zmiana regulaminu i polityki prywatności

1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższego regulaminu i polityki prywatności poprzez opublikowanie nowego regulaminu i polityki prywatności na tej stronie. O wszelkich zmianach klient/użytkownik zostanie poinformowany.