WL-10C czujnik wilgotności gleby i innych materiałów sypkich z interfejsem RS485 (protokół Modbus RTU)

 • Czujnik WL-10C to wieloparametrowy czujnik wilgotności gleby, piasku i innych materiałów sypkich o średnicy ziarna do 2mm
 • Interfejs RS485 z protokołem Modbus RTU
 • Pełna hermetyzacja – stopień ochrony IP68
 • Wbudowane automatyczne zerowanie  – zapewnia to długotrwały dokładny pomiar
 • Możliwość wymiany elektrod w przypadku ułamania
 • Kalibracje dla różnych podłoży glebowych i materiałów sypkich
  • Gleba uniwersalna
  • Gleba organiczna
  • Gleba mineralna
  • Glina
  • Piasek
  • Kompost
  • Inne wg zamówienia
 • Wysoka odporność na zasolenie gleby
 • Pomiar trzech parametrów gleby/materiału:
  • Temperatura – T
  • Przewodność właściwa podłoża – ECb
  • Wilgotność
   • Mv objętościowa
   • Ma bezwzględna
   • Mr względna
 • Dodatkowo wyliczane są następujące parametry gleby:
  • Przewodność właściwa wody w porach gleby – ECw
  • Zasolenie wody w porach gleby – TDS
  • Potencjał gleby – Wp
Wilgotność
Zakres dla wilgotności objętościowej (T > 0°C) 0…100%
Dokładność dla wilgotności objętościowej 1% po kalibracji, 3% standardowa kalibracja
Rozdzielczość 0,1%
Rodzaj wilgotności Objętościowa, Względna, Bezwzględna
Temperatura
Zakres -40,0…60,0°C
Rozdzielczość 0,1°C
Dokładność 0,2°C
Przewodność właściwa podłoża ECb
Zakres 0…5,00mS/cm
Rozdzielczość 0,01mS/cm
Dokładność 5%
Przewodność właściwa wody w porach gleby ECw
Zakres 0….20,00mS/cm
Rozdzielczość 0,1
Zasolenie TDS
Zakres 0,0…10,00g/l
Rozdzielczość 0,01g/l
Potencjał wody Wp
Zakres 0,00…7,00pF
Rozdzielczość 0,01pF
Napięcie zasilania 6….24V DC
Pobór prądu ok. 10mA przy 12V
Długość elektrod 50mm
Średnica elektrod 3mm
Rozstaw elektrod 25mm
Szczelność obudowy IP68
Materiał elektrod Stal kwasoodporna
Materiał obudowy Tworzywo ABS
Wymiary zewnętrzne 70x50x20mm
Długość kabla 2 metry lub na zamówienie
Średnica kabla ok. 6 mm
Zakres temperatury pracy 0…60°C
Gwarancja 12 miesięcy
Parametry łącza RS485
Prędkości łącza RS485 1200 b/s
2400 b/s
4800 b/s
9600 b/s
19200 b/s
38400 b/s
57600 b/s
115200 b/s
Parzystość Parzysty (8E1)
Nieparzysty (8O1)
Brak/2bity stopu (8N2)
Brak/1bit stopu (8N1)