WL-11 sonda wilgotności gleby i innych materiałów sypkich

Sonda wilgotności gleby, materiałów WL-11
 • Czujnik WL-11 to wieloparametrowa sonda wilgotności gleby, piasku i innych materiałów sypkich o średnicy ziarna do 2mm
 • Pełna hermetyzacja - stopień ochrony IP68
 • Szczelne gniazdo
 • Wbudowane automatyczne zerowanie  – zapewnia to długotrwały dokładny pomiar
 • Możliwość wymiany elektrod w przypadku ułamania
 • Kalibracje dla różnych podłoży glebowych
 • Wysoka odporność na zasolenie gleby
 • Odporność na temperaturę do 85°C
 • Długodystansowy interfejs do 1000 metrów
 • Pomiar trzech parametrów gleby:
  • Temperatura – T
  • Przewodność podłoża – ECb
  • Stała dielektryczna – Er
 • Dodatkowo wyliczane są następujące parametry gleby:
  • Wilgotność gleby
   • Wv objętościowa
   • Wg wagowa
   • Wr względna
  • Przewodność wody w porach gleby – ECw
  • Zasolenie wody w porach gleby – TDS
  • Potencjał gleby – Wp
Wilgotność
Zakres dla wilgotności objętościowej (T > 0°C) 0...100%
Dokładność dla wilgotności objętościowej 1% po kalibracji, 3% standardowa kalibracja
Rozdzielczość 0,1%
Rodzaj wilgotności Objętościowa, Względna, Bezwzględna
Temperatura
Zakres -40,0…85,0°C
Rozdzielczość 0,1°C
Dokładność 0,2°C
Przewodność podłoża ECb
Zakres 0...4,00mS/cm
Rozdzielczość 0,01mS/cm
Dokładność 5%
Jednostki mS/m, mS/cm, mS/dm
Przewodność podłoża ECw
Zakres 0….20,00mS/cm
Rozdzielczość 1mS/cm
Jednostki mS/m, mS/cm, mS/dm
Stała dielektryczna
Zakres 1,0...99,0
Rozdzielczość 0,1
Zasolenie TDS
Zakres 1,0...10,0g/l
Rozdzielczość 0,01g/l
Potencjał wody Wp
Zakres 0,00...7,00pF
Rozdzielczość 0,01pF
Wymiary zewnętrzne (bez elektrod o gniazda) 75x50x30mm
Maksymalna długość kabla 1000 metrów
Długość elektrod 50mm
Średnica elektrod 3mm
Rozstaw elektrod 25mm
Szczelność obudowy IP68
Materiał elektrod Stal kwasoodporna
Gwarancja 1 rok