WL-11 sonda wilgotności gleby i innych materiałów sypkich

Sonda wilgotności gleby, materiałów WL-11
 • Czujnik WL-11 to wieloparametrowa sonda wilgotności gleby, piasku i innych materiałów sypkich o średnicy ziarna do 2mm
 • Pełna hermetyzacja – stopień ochrony IP68
 • Szczelne gniazdo
 • Wbudowane automatyczne zerowanie  – zapewnia to długotrwały dokładny pomiar
 • Możliwość wymiany elektrod w przypadku ułamania
 • Kalibracje dla różnych podłoży glebowych
 • Wysoka odporność na zasolenie gleby
 • Odporność na temperaturę do 85°C
 • Długodystansowy interfejs do 1000 metrów
 • Pomiar trzech parametrów gleby:
  • Temperatura – T
  • Przewodność właściwa podłoża – ECb
  • Stała dielektryczna – Er
 • Dodatkowo wyliczane są następujące parametry gleby:
  • Wilgotność gleby
   • Mv objętościowa
   • Mr względna
   • Ma bezwzględna
  • Przewodność właściwa wody w porach gleby – ECw
  • Zasolenie wody w porach gleby – TDS
  • Potencjał gleby – Wp
Wilgotność
Zakres dla wilgotności objętościowej (T > 0°C)0…100%
Dokładność dla wilgotności objętościowej

1% po kalibracji,

3% standardowa kalibracja

Rozdzielczość0,1%
Rodzaj wilgotnościObjętościowa, Względna, Bezwzględna
Temperatura
Zakres-40,0…85,0°C
Rozdzielczość0,1°C
Dokładność0,2°C
Przewodność właściwa podłoża ECb
Zakres0…4,00mS/cm
Rozdzielczość0,01mS/cm
Dokładność5%
JednostkimS/m, mS/cm, mS/dm
Przewodność właściwa wody porach gleby ECw
Zakres0….20,00mS/cm
Rozdzielczość0.01mS/cm
JednostkimS/m, mS/cm, mS/dm
Stała dielektryczna
Zakres1,0…99,0
Rozdzielczość0,1
Zasolenie TDS
Zakres0,0…10,00g/l
Rozdzielczość0,01g/l
Potencjał wody Wp
Zakres0,00…7,00pF
Rozdzielczość0,01pF
Wymiary zewnętrzne (bez elektrod o gniazda) 75x50x30mm
Maksymalna długość kabla 1000 metrów
Długość elektrod 50mm
Średnica elektrod 3mm
Rozstaw elektrod 25mm
Szczelność obudowy IP68
Materiał elektrod Stal kwasoodporna
Gwarancja 1 rok