• Do pomiarów chwilowych w terenie polecamy sondę WL-12. Sonda jest wyposażona w rękojeść co ułatwia wykonywanie pomiarów. Dodatkowo czujnik temperatury jest zewnętrzny w tej sondzie  – dzięki temu reakcja na zmiany temperatury jest szybsza.

 • Do pomiarów stacjonarnych polecamy:
  •  Sondę WL-13 – temperatura pracy do do 60°C. Wersja ekonomiczna (niewymienne elektrody,  tylko gleba uniwersalna)
  •  Sondę WL-10 – temperatura pracy do do 60°C. (Wymienne elektrody, różne rodzaje gleb, pomiar ECw i zasolenia gleby)
  • Sondę WL-11 – temperatura pracy do do 85°C. (Wymienne elektrody, różne rodzaje gleb, pomiar ECw i zasolenia gleby)
   • Sonda wilgotności gleby RS485 Modbus RTU

 • Wybór sondy ze względu na interfejs wyjściowy
 • Sondy współpracujące z panelem WL-50

Jest wiele czynników, które wpływają na dokładność pomiaru wilgotności gleby za pomocą czujników wilgotności gleby. Najważniejsze z nich to:

Rodzaj gleby

 • Należy wybrać w czujniku właściwy rodzaj gleby, jeżeli czujnik to umożliwia. Są duże różnice wskazań czujników między np. glebą mineralną i organiczną.
 • Gdy czujnik ma wbudowany tylko jeden typ gleby można  zastosować  kalibrację dedykowaną dla gleby, której wilgotność chcemy badać.  Próbkę należy wybrać reprezentatywną dla  badanego obszaru, którego dotyczy pomiar.
 • Nic nie stoi na przeszkodzie aby również dla czujników, które mają możliwość wyboru rodzaju gleby przeprowadzić dedykowaną kalibrację czujnika. Wtedy wskazania będą najbardziej dokładne.

Typ wilgotności na wyjściu czujnika

 • Należy zwrócić uwagę w danych technicznych czujnika jaką wilgotność wskazuje czujnik. Czujniki do gleby na potrzeby upraw roślin powinny wskazywać wilgotność objętościową. Niektóre czujniki wskazują wilgotność względną. Obje te wilgotności nie są porównywalne w pełnym zakresie wilgotności 0…100%, co może być powodem dużych błędów w interpretacji wyników pomiarów.

Prawidłowe zanurzenie sondy w glebie

 • Należy sprawdzić w instrukcji obsługi czujnika czy cały czujnik należy zanurzyć w glebie czy tylko elektrody.
 • Czujnik (lub tylko elektrody czujnika) powinien być również obsypany glebą na odpowiednią grubość minimalną. Jeżeli grubość obsypania nie jest podana w instrukcji obsługi czujnika to można przyjąć 5cm jako minimum.
 • Zwrócić uwagę na to aby między elektrodami czujnika nie utworzyły się pęcherze powietrza. Również między elektrodami nie powinny znajdować się zanieczyszczenia np. większe kamienie.

Zasolenie gleby

 • Zwiększone zasolenie gleby wynikające z nawożenia lub przedostania się wody morskiej do gleby powoduje zawyżenie wyników pomiarów gleby zwłaszcza dla najprostszych czujników działających w oparciu o pomiar rezystancji.
 • Również proste czujniki pojemnościowe o niskiej częstotliwości pomiarowej są wrażliwe na zasolenie gleby

Ułożenie sondy w glebie

 • Niektóre czujniki wymagają aby czujnik było ułożony pionowo lub poziomo. Należy zastosować ułożenie jakie jest zalecane w instrukcji obsługi

Dla pomiarów chwilowych w terenie polecamy kabel spiralny WL-01S. Kabel nie plącze się podczas pomiarów.

Kabel spiralny WL-01S do czujników wilgotności gleby

Alternatywą dla kabla spiralnego jest kabel WL-01L. Jest on elastyczny i ma małą średnicę 5.8mm.

Do zastosowań stacjonarnych polecamy tani kabel WL-01B. Jest on nieco sztywniejszy i ma większą średnicę (7.0mm) ale można go układać bezpośrednio w ziemi.

Na pewno każdego z nas irytuje ilość różnego rodzaju kabli i ładowarek jakie mamy w szufladach, na biurkach – do każdego urządzenia inny typ kabla i ładowarki.

Dlatego panel odczytowy wyposażony został w uniwersalne gniazdo do ładowania USB typu C. Do ładowania baterii w panelu można użyć dowolnej ładowarki od telefonów komórkowych z wtyczką USB typu C.

Firma Wilgo idzie więc z duchem czasu :), ponieważ  jak zdecydował Parlament Europejski, od jesieni 2024 r. USB typu C stanie się wspólnym portem ładowania dla wszystkich telefonów komórkowych, tabletów i aparatów fotograficznych w UE.

Jeżeli ładowarka jest jednak potrzebna to jest ona w naszej ofercie – ładowarka USB.

Dla gleby najbardziej użyteczna jest wilgotność objętościowa – czyli informacja ile wody znajduje się w danej objętości gleby.

Na przykład jeżeli w jednym litrze  (1 decymetrze sześciennym) gleby znajduje się 0.1litra wody to oznacza, że gleba ma wilgotność 10%.

W tym artykule przedstawione są różne sposoby wyrażania wilgotności materiałów.