Pomiar wilgotności gleby dla temperatury poniżej zera

Opis badania

Badanie polegało na sprawdzeniu działania czujników wilgotności gleby gdy temperatura gleby spadnie poniżej zera.

Pomiary wilgotności zostały wykonane przy pomocy sond wilgotności gleby WL-10 i panelu odczytowego WL-50.

pomiar-wilgotnosci-gleby-dla-temperatury-ponizej-zera

Wnioski

Jak widać na powyższym wykresie,  gdy temperatura gleby spada poniżej zera, wilgotność gleby gwałtownie maleje. Woda w porach gleby zamarza i traci swoje własności dielektryczne. Odwrotny efekt występuje gdy temperatura gleby wzrasta powyżej zera – wtedy wilgotność gleby wzrasta do poziomu przed zamarznięciem wody w porach gleby.

Podczas badania testowana była gleba mineralna niezasolona nawodniona prawie do pełnej pojemności wodnej (ok 35%). W zależności od zasolenia i poziomu wilgotności punkt zamarznięcia wody w porach gleby może się przesunąć poniżej zera o kilka stopni.

Nie jest więc możliwy pewny pomiar wilgotności gleby dla temperatury gleby poniżej zera (dla czujników działających w oparciu o pomiar własności dielektrycznych gleby). Nawet jak punkt zamarzania będzie przesunięty o kilka stopni poniżej zera dla różnych poziomów zasolenia i wilgotności gleby,  to nie jest możliwe dokładne określenie  wartości tego przesunięcia.

Ciekawostka – na wykresie można zauważyć dla temperatury gleby bliskiej zeru chwilową stabilizację  temperatury w okolicy 0°C. Jest to tzw punkt potrójny wody (woda w stanie ciekłym, lód i para wodna są w równowadze termodynamicznej). Punkt potrójny wody wykorzystywany jest jako wzorzec temperatury 0°C.

pomiar-temperatury-gleby-punkt-potrojny-wody