Wilgotność gleby organicznej i mineralnej porównanie

Opis badania

W najbardziej ogólnym przypadku biorąc pod uwagę skład gleby można wyróżnić dwa typy gleb:

  • glebę organiczną – zawiera substancje organiczne
  • glebę mineralną – zawiera piasek
Porównaliśmy te dwa typy gleby pod kątem wilgotności. Najpierw gleby zostały nawodnione do maksymalnej pojemności wodnej (stan gleby, w którym wszystkie pory wypełnione są wodą) a następnie suszyły się na wolnym powietrzu. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.
 
Pomiary wilgotności zostały wykonane przy pomocy sond wilgotności gleby WL-10 i panelu odczytowego WL-50.

Wnioski

Gleba organiczna i mineralna mają różne wartości maksymalnej pojemności wodnej.

Dla gleby organicznej wartość ta jest ponad dwukrotnie wyższa niż dla mineralnej. Co dokładnie pokazane jest na poniższym wykresie

  • gleba organiczna ok. 95%
  • gleba mineralna ok. 39%
Wykres porównania wilgotności objętościowej gleby organicznej i mineralnej

Po dwóch tygodniach suszenia wilgotność spadła

  • dla gleby organicznej do ok. 36%
  • dla gleby mineralnej do ok. 5%.
Wykres porównania wilgotności gleby organicznej i mineralnej

Podsumowanie

Wnioski są powszechnie znane: na glebach piaszczystych niewiele urośnie. Woda szybko z nich „ucieka”. Natomiast gleby organiczne magazynują więcej wody i dłużej ją utrzymują.